November-december 2010

Filmhuis de Fabriek Zaandam

Foto’s van bewoners van kraakpanden in Zaanstad. De expositie werd geopend door de wethouder wonen van Zaanstad de heer J. Olthof.

Bij de expositie is een boek uitgebracht met veel extra materiaal. Afmeting 28,5 x 21,8 cm, 54 pagina’s en 116 foto’s. Het boek is aangeschaft door de bibliotheek in Zaandam en het Gemeente-archief Zaanstad. Het is te bestellen door overmaken van € 55,- op bankrekening 3474332 t.n.v. T. Knol te Zaandam o.v.v. adres, e-mailadres en telefoonnummer.